Layihələr barədə təqdimat

BAKI-ŞAMAXI AVTOMOBİL YOLU

BAKI-ŞAMAXI AVTOMOBİL YOLUNUN 4 ZOLAĞA GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN KÖÇÜRÜLMƏ SİYASƏTİNİN ÇƏRÇİVƏ SƏNƏDİ (AZE)

RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK (RPF) FOR BAKU-SHAMAKHI ROAD WIDENING PROJECT (ENG)

Bakı – Şamaxı Avtomobil Yolunun Genişləndirilməsi: ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (ƏMTQ) HESABATI (KM 13.5-15)

Bakı – Şamaxı Avtomobil Yolunun Genişləndirilməsi : ƏTRAF MÜHİTİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (ƏMQ) ÜZRƏ ƏLAVƏ HESABAT (KM 15-45)

Bakı – Şamaxı Avtomobil Yolunun Genişləndirilməsi : ƏTRAF MÜHİTİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜZRƏ (ƏMQ) ƏLAVƏ HESABAT BAKI-ŞAMAXI (KM 45-91)

Bakı – Şamaxı Avtomobil Yolunun Genişləndirilməsi : ƏTRAF MÜHİTİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜZRƏ (ƏMQ) ƏLAVƏ HESABAT BAKI-ŞAMAXI (KM 91-107)

Bakı – Şamaxı Avtomobil Yolunun Genişləndirilməsi : Köçürülmə Siyasətinin Çərçivə sənədinin və Ətraf Mühitiə Təsirin Qiymətləndirilməsi

Hesabatlarının ictimayyətə açıqlanması: İctimai Məşvərətlər

Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun Hissə 4: 91-116 km və 121.4 -121.7 km hissələri üzrə qruntun tədqiqinə nəzarət, ilkin, müfəssəl mühəndisi layihənin, tender

sənədləri və köçürülmə üzrə tədbirlər planının hazırlanması (AZ)

Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun Hissə 4: 91-116 km və 121.4 -121.7 km hissələri üzrə qruntun tədqiqinə nəzarət, ilkin, müfəssəl mühəndisi layihənin, tender  sənədləri və köçürülmə üzrə tədbirlər planının hazırlanması (ENG)

 

GƏNCƏ-QAZAX-GÜRCÜSTAN SƏRHƏDİ AVTOMOBİL YOLU

Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirliməsi hesabatı  (AZ )

Qeyri texniki xülasə  (ENG)

Maraqlı tərəflərlə qarşılıqlı əlaqə planı (AZ)

Ekoloji və sosial tədbirlər planı (ENG)

Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirliməsi hesabatı (ENG)

Maraqlı tərəflərlə qarşılıqlı əlaqə planı (ENG)

 

Regional Yollar və İnkişaf Layihəsi

Əməyin İdarəedilməsi Prosedurları (ƏİP)

Ətraf Mühit və Sosial İdarəetmə üzrə Çərçivə Sənədi (ƏMSİÇS)

İlkin Ətraf Mühit və Sosial İdarəetmə Planı (ƏMSİP)

Köçürülmə Siyasəti üzrə Çərçivə Sənədi (KSÇS)

Maraqlı Tərəflərin Cəlb Olunması Planı (MTCOP) 

Ekoloji və Sosial Məsələlər Üzrə Öhdəlik Plani (ESÖP) 

 

Regional Yollar və İnkişaf Layihəsinə və bu layihə üçün hazırlanmış ətraf mühit və sosial çərçivə sənədlərinə dair sual və təkliflərinizi AAYDA-nın rəsmi elektron ünvanına göndərə bilərsiniz.