Yolların təsnifatı

Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yollarının örtüyünün tipinə və dərəcələrinə görə bölgü
C Ə D V Ə L İ 
                        01 Yanvar 2022-ci il
S/S Göstəricilərin adı Ölçü vahidi

Ümumi

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi

Naxçıvan Muxtar Respublikası Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi
Cəmi O cümlədən Cəmi O cümlədən   İşğaldan azad olunan yollar Cəmi O cümlədən
Resp. Yerli Resp. Yerli Cəmi O cümlədən Resp Yerli
Resp Yerli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Cəmi km 18893,0 4783,9 14109,1 17755,0 4537,9 13217,1 2501,0 786,0 1715,0 1138,0 246,0 892,0
  O cümlədən                          
1 Sement-beton km 111,0 107,0 4,0 111,0 107,0 4,0            
2 Asfalt-beton km 11827,0 4545,9 7281,1 11041,0 4311,9 6729,1 923,0 688,0 235,0 786,0 234,0 552,0
3 Qara örtük km 997,8 89,0 908,8 906,8 77,0 829,8 492,0 77,0 415,0 91,0 12,0 79,0
4 Çınqıl   km 5880,2 36,0 5844,2 5640,2 36,0 5604,2 1086,0 21,0 1065,0 240,0 0,0 240,0
5 Torpaq km 77,0 6,0 71,0 56,0 6,0 50,0 0,0     21,0   21,0
  Körpülər:                     0,0    
  ədəd   1531,0 654,0 877,0 1353,0 606,0 747,0 84,0 70,0 14,0 178,0 48,0 130,0
  poqon metr   57309,1 32937,2 24371,9 53689,1 31268,2 22420,9 2494,3 2049,0 445,3 3620,0 1669,0 1951,0
                             
                             
                             
  Dərəcələrinə görə                        
                             
S/S   Ölçü vahidi

 

Ümumi

 

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi

Naxçıvan Muxtar Respublikası Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi
Göstəricilərin Cəmi O cümlədən Cəmi O cümlədən   İşğaldan azad olunan yollar   O cümlədən
adı Resp. Yerli Resp. Yerli Cəmi O cümlədən Cəmi Resp Yerli
  Resp Yerli  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Cəmi km 18893,0 4783,9 14109,1 17755,0 4537,9 13217,1 2501,0 786,0 1715,0 1138,0 246,0 892,0
  O cümlədən   0,0                 0,0    
1 I dərəcəli km 935,5 907,5 28,0 935,5 907,5 28,0       0,0    
2 II dərəcəli km 1283,3 1134,3 149,0 1007,3 957,3 50,0       276,0 177,0 99,0
3 III dərəcəli km 5036,7 2716,1 2320,6 4492,7 2647,1 1845,6 1032,0 786,0 246,0 544,0 69,0 475,0
4 IV dərəcəli km 10458,3 26,0 10432,3 10351,3 26,0 10325,3 1361,0   1361,0 107,0   107,0
5 V dərəcəli km 1179,2   1179,2 968,2 0,0 968,2 108,0   108,0 211,0   211,0