0

2015-2020-ci illərdə tikilən, yenidən qurulan və təmir olunan avtomobil yolları, prospekt və küçələr (km)

0

2015-2020-ci illərdə inşa edilmiş körpü və yol ötürücüləri (əd)

0

2015-2020-ci illərdə inşa edilmiş tunellər (əd)

0

2015-2020-ci illərdə inşa edilmiş yeraltı və yerüstü piyada keçidləri (əd)