Az    |     Ru    |     En
      

Azərbaycan Hökuməti ilə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı  (AYİB) arasında 15 dekabr 2011-ci il tarixində imzalanmış və Nazirlər Kabinetinin 28 dekabr  2011-ci il tarixli 436 s saylı sərəncamı ilə təsdiq edilmiş regional yolların yenidənqurulmasına dair 43094 AZE saylı Borc Sazişi çərçivəsində Mingəçevir - Bəhramtəpə avtomobil yolunun (R18) “Mingəçevir-Mingəçevir stansiyası hissəsinin yenidənqurulması, Lot 1(km +000-km16+480) Layihəsi həyata keçirilir.

 

 

Layihə barəsində məlumat aşağıdakı kimidir:

 

Sifarişçi - “Azəravtoyol” ASC 

Podratçı-  AzVirt MMC (Azərbaycan)

Məsləhətçi- Kocks Consult GmbH (Almaniya)

 

 

İşlərə başlama tarixi  16 yanvar 2016-ci il

 

İşlərin müqavilə üzrə başa çatma tarixi -16 iyul 2017 –ci il

 

Yol  II dərəcəli olmaqla aşağıdakı texniki parametrlərə malikdir:

 

Yolun uzunluğu  - 16.480 km

Yolun eni  - 15.0 m

Hərəkət hissəsinin eni  - 2x3.75 m

Çiyinlərin eni –  2x3.75 m ( 2x0.75 m asfaltbeton örtüklü, 2x3.0 m hissəsi isə ikiqat bitumla hopdurulmuş qırmadaş).

 

 

Körpülər haqqında məlumatlar aşağıdakı kimidir:

 

 

Körpü № 1 – Kürəkçay  - 1 aşrımlı ( 1x18m)

 

Borular haqqında məlumat aşağıdakı kimidir:

 

 

Dairəvi boru   -- 26 ədəd

Yeraltı keçid  --  1 ədəd

Düzbucaqlı su keçidi -- 7 ədəd

 

Layihə üzrə aşağıda göstərilmiş həcmlərdə işlər görülmüşdür:

Torpaq yatağı   531,200.00 m3

Əsasın alt layı   82,967.00 m3

Qırmadaş əsaslı lay  40,023.00 m3

Bitumlu əsas      57,564.00 ton

İri dənəli a/b       33,004.80 ton

Xırda dənəli a/b  20,568.00 ton

 

 

 

17.04.2017

Avtomobil yolları ilə bağlı ən son məlumatları rəsmi Facebook səhifəmizdən də izləyin