Az    |     Ru    |     En
      

 M-1 Bakı-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolu 

Bu qanunun pdfini yukle

 

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü   Körpü/
keçidi
Yol keçidi  Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar   Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti Layihənin statusu
 6-16 km və 89-125 km hissələri (yenidənqurma və bərpa) 33,5  ÇİB
Azərb.Hök.
yenidənqurma, reabilitasiya Ib(6-16) 
II(89-109 və 121-125.5)
 6
2
 a/beton 4
2
2
13
19
22.5(2x3x3.75)
7.5
 2x11.25(3.75x3)
3.75x2
 4(2x2.0)
3.75x2
 5.0
0.0
dekabr 2006-dekabr 2010   

 

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü  Körpü/
keçidi
Yol keçidi  Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar  Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti  Layihənin statusu
 28-45 km hissəsi 17 AYİB
Azərb.Hök.
yenidənqurma Ib  4 a/beton 11  1 24  15(7.5x2) 3.75x2x2 3.75x2 5 sentyabr 2007-noyabr 2010 8 noyabr 2010-cu ildə rəsmi açılış olmuşdur.

  

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü  Körpü/
keçidi
Yol keçidi  Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar   Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti  Layihənin statusu
16 -134 km hissələri (yenidənqurma və yeni tikinti) 118 Daxili investisiya yenidənqurma, yeni tikinti I  4 c/beton       3.75x2x2  3.75x2x2 0,75x2x2 3,5 aprel 2008 dekabr2010 Km 16-134 hissəsində beton yol tikilmişdir, qalan hisəələrin tikintisi 2010-cu ilin dekabr ayında başa çatdırılmışdır.

 

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü  Körpü/
keçidi
Yol keçidi  Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar   Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti Layihənin statusu
  134-194 km hissələri (yenidənqurma və yeni tikinti) 60 Daxili investisiya yenidənqurma, yeni tikinti I  4 c/beton       3.75x2x2  3.75x2x2 0,75x2x2 3,5 2010-2013 Tikinti işləri davam etdirilir.

 

  M-2 Bakı-Ələt-Qazax Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolu 

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü   Körpü/
keçidi
Yol keçidi   Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar  Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti  Layihənin statusu
 Bakı-Ələt avtomobil yolu  27.00
km 22-49
 İNG 
(Hollandiya)
Azərb.Hök.
 yenidənqurma  Ia  6  a/beton  5  46  22.5 2x3x3.75  2x11.25
3.75x3
 7.5
3.75x2
 6  fevral 2008-may  2011  Tikinti işləri başa çatdırılıb.

  

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü  Körpü/
keçidi
Yol keçidi  Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar  Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti  Layihənin statusu
 Ələtı-Hacıqabul avtomobil yolu  45,6  Küveyt Fondu
İsİB
Azərb.Hök.
yenidənqurma Ib  4 a/beton  4  65 15(7.5x2)  2x11.25
3.75x3
 3.75x2x2 5 oktyabr 2000-fevral 2004 Layihə 2004-cü ilin fevral ayında istismara verilmişdir

  

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü   Körpü/
keçidi
Yol keçidi  Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar  Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti Layihənin statusu
 Hacıqabul-Kürdəmir  avtomobil yolu  85 AYİB
Azərb.Hök.
 yenidənqurma-75.0
yeni tikinti-10.0
I-5.7 km
II-79.3 km
 4
2
 a/beton  2  149  15(7.5x2)
7.5
 3.75x2
3.75x2
3.75x2x2
3.75x2
   may 2005-dekabr 2007
sentyabr 2008
75 km-i 2007-ci ilin dekabr, 10 km-i isə 2008-ci ilin sentyabr ayında  istismara verilmişdir

  

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü  Körpü/
keçidi
Yol keçidi  Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar  Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti Layihənin statusu
Kürdəmir-Ucar avtomobil yolu 42  Dünya Bankı 
Azərb.Hök.
yenidənqurma II  2 a/beton  3 2  94  7,5  3.75x2  3.75x2x2   noyabr  2008-
yanvar 2011
Layihənin  8 fevral 2011-ci ildə rəsmi açılışı olmuşdur

  

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü   Körpü/
keçidi
Yol keçidi  Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar   Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti  Layihənin statusu
 Ucar-Yevlax avtomobil yolu 53 İsİB
OPEK
Azərb.Hök.
 yenidənqurma I-8.6 km
II-44.0 km
 2  a/beton 4
Kür körpüsü bərpa
 74  15(7.5x2)
7.5
 3.75x2x2
3.75x2
 5.0
0.0
  aprel 2007-oktyabr 2009 2009-ci ilin oktyabr ayında istifadəyə verilmişdir.

  

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü  Körpü/
keçidi
Yol keçidi  Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar   Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti Layihənin statusu
Yevlax-Gəncə avtomobil yolunun  0-50 km hissəsi 50.00
7.2
 İsİB
SİF
Azərb.Hök.
yenidənqurma, reabilitasiya II-50.0 km
I-7.2 km
 2
4
a/beton  4
2
 91
14
15(7.5x2)
7.5
 3.75x2x2
3.75x2
 3.75x2
3.75x2
0.0
1.7
sentyabr 2008
oktyabr 2010
Tikinti işləri başa çatdırılıb.

  

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü  Körpü/
keçidi
Yol keçidi  Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar  Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti Layihənin statusu
Yevlax-Gəncə avtomobil yolunun  Gəncə dairəvi  hissəsi 37,5 AİB
Azərb.Hök.
yenidənqurma II  2 a/beton  4    87 7,5 3.75x2  3.75x2   mart 2009-noyabr 2011 Tikinti işləri həyata keçirilir

  

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü   Körpü/
keçidi
Yol keçidi  Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar  Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti Layihənin statusu
Gəncə-Qazax avtomobil yolu 94  Dünya Bankı
Azərb.Hök.
 yenidənqurma  II  2  a/beton  11 17   362 7,5 3.75x2  3.75x2  6 mart 2003-oktyabr 2006  21 km-i 2005-ci ilin fevral, 73 km-i isə 2006-cı ilin oktyabr ayında istismara verilmişdir.

 

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü  Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü  Körpü/
keçidi
Yol keçidi  Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar  Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti Layihənin statusu
Tovuz dairəvi avtomobil yolu 10,5  Dünya Bankı
Azərb.Hök.
yeni tikinti II  2 a/beton  3   37  7,5 3.75x2  3.75x2x2   iyun 2007-dekabr 2009 10,5 km-i 2008-ci ilin dekabr, Tovuzçay üzərində körpü isə 2009-cu ilin dekabr ayında təhvil verilib.

  

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü   Körpü/
keçidi
Yol keçidi  Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar  Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti Layihənin statusu
Qazax-Gürcüstan sərhədi avtomobil yolu  35,8 AİB
Azərb.Hök 
 yenidənqurma II 2  a/beton  3  73  7,5  3.75x2 3.75x2   dekabr 2007-fevral 2011 Layihənin  8 fevral 2011-ci ildə rəsmi açılışı olmuşdur.

 

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü   Körpü/
keçidi
Yol keçidi   Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar  Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti  Layihənin statusu
Yevlax-Gəncə avtomobil yolu(əlavə 2 zolaq) 88,8 Şinhan Bank
Azərb.Hök 
yeni tikinti Ib 4  a/beton  9  189 15(7.5x2) 3.75x2x2 3.75x2 noyabr 2007- 2012 Tikinti işləri davam etdirilir.

 

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü  Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü  Körpü/
keçidi
Yol keçidi  Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar  Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti Layihənin statusu
Hacıqabul-Kürdəmir avtomobil yolunun genişləndirilməsi (əlavə 2 zolağın tikintisi) 80 Çex Kommersiya Bankı Azərb.Hök. yeni tikinti I  4 a/beton  15 233  15(7.5x2) 3.75x2x3 3.75x3 5 noyabr 2011-noyabr 2013 Tikinti işləri davam etdirilir.

 

  M-3 Ələt-Astara-İran İslam Respublikası ilə dövlət  sərhədi avtomobil yolu

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü  Körpü/
keçidi
Yol keçidi  Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar  Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti Layihənin statusu
Ələt-Masallı  142,9 Dünya Bankı
Azərb.Hök.
yeni tikinti, yenidənqurma I (0-80.6)
Kür körpüsü (54.41-55.80)
 
 4 a/beton

30

 32 364 15(7.5x2) 3.75x2x3 3.75x2 5 dekabr 2006-dekabr 2014 İlk 22 (9-31) km və 0-9 km hissələrin tikinti işləri başa çatdırılıb. Hissə 1C (31-54.4 km), Hissə 2 (55.8-80.6 km) və  Kür körpüsünün (54.4-55.8 km) tikinti işləri həyata keçirilir.

 

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü  Körpü/
keçidi
Yol keçidi  Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar  Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti  Layihənin statusu
0-9 km hissəsi  9 Dünya Bankı
Azərb.Hök
yeni tikinti Ib  4 a/beton 2  1 25  15(7.5x2) 3.75x2x2 3.75x2 5 may 2009 - iyun 2011 Tikinti işləri başa çatdırılıb. 23 dekabr 2011-ci ildə layihənin rəsmi açılışı olmuşdur.

 

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü  Körpü/
keçidi
Yol keçidi  Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar  Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti  Layihənin statusu
9-31 km hissəsi  22 Dünya Bankı
Azərb.Hök
yeni tikinti Ib  4 a/beton 3  6 34 15(7.5x2) 3.75x2x2 3.75x2 5 dekabr 2006 - dekabr 2009 2009-cu ilin sonunda tikinti işləri başa çatdırılmışdır. 29 aprel 2010-da rəsmi açılış olmuşdur.

 

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü   Körpü/
keçidi
Yol keçidi   Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar  Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti  Layihənin statusu
31-54,4 km Yenikənd-Salyan 23,41 Dünya Bankı
Azərb.Hök.
yeni tikinti Ib  4 a/beton 3  1 94 15(7.5x2) 3.75x2x2 3.75x2 5 fevral 2011 -fevral 2013  Tikinti işləri davam etdirilir.

 

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü   Körpü/
keçidi
Yol keçidi   Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar   Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti  Layihənin statusu
 54,4-55,8 km Kür körpüsü 1,4  Dünya Bankı
Azərb.Hök.
yeni tikinti  Ib  4  a/beton 1 1  4  15(7.5x2)  3.75x2x2  3.75x2  5  fevral 2011 -fevral 2014  Tikinti işləri davam etdirilir.

 

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü   Körpü/
keçidi
Yol keçidi   Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar   Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti  Layihənin statusu
55,8 - 80,6 km Salyan -Şorsulu 24,8  Dünya Bankı
Azərb.Hök.
yeni tikinti  Ib  4  a/beton 3 6  75  15(7.5x2)  3.75x2x2  3.75x2  5  fevral 2011 - fevral 2013 Tikinti işləri davam etdirilir.

 

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü   Körpü/
keçidi
Yol keçidi   Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar  Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti  Layihənin statusu
80,6-142,9 km Şorsulu-Masallı 62,29  Banklarla danışıqlar aparılır yeni tikinti Ib 4  a/beton 18 17 132 15(7.5x2) 3.75x2  3.75x2 5    

 

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü  Körpü/
keçidi
Yol keçidi  Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar  Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti Layihənin statusu
 Masallı-Astara-İran sərhədi    62 AİB
Azərb.Hök.
yeni tikinti I  4 a/beton

20

  341 15(7.5x2) 3.75x2x2 3.75x2 5 dekabr 2010
dekabr 2014
A hissəsi və Lənkərançay körpülərinin tikinti  həyata keçirilir.

 

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü   Körpü/
keçidi
Yol keçidi   Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar  Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti  Layihənin statusu
Hissə A (0-22,15 km) 22,15 AİB
Azərb.Hök.
yeni tikinti I  4 a/beton

6

  120 15(7.5x2) 3.75x2x2 3.75x2 5 fevral 2011-fevral 2013  

 

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü  Körpü/
keçidi
Yol keçidi  Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar  Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti Layihənin statusu
Hissə B (22,15- 45.0 km) 22,85 AİB
Azərb.Hök.
yeni tikinti I  4 a/beton

9

  114 15(7.5x2) 3.75x2x2 3.75x2 5   AİB-lə Kredit Sazişinin yaxın vaxtlara imzalanması gözlənilir

 

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü  Körpü/
keçidi
Yol keçidi  Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar  Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti Layihənin statusu
Hissə C (45,0- 61,4 km) İran sərhədi   16,4 AİB
Azərb.Hök.
yeni tikinti I  4 a/beton

5

  107 15(7.5x2) 3.75x2x2 3.75x2 5   AİB-lə Kredit Sazişinin yaxın vaxtlara imzalanması gözlənilir

 

  M-4 Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolu

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü   Körpü/
keçidi
Yol keçidi   Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar  Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti  Layihənin statusu
Bakı-Şamaxı -Muğanlı  122,7 Dünya Bankı 
Azərb.Hök.
yenidənqurma I-19.25 km
II-103.45km
 2 a/beton

7

144 15(7.5x2)
7.5
3.75x2x2
3.75x2
1.0
0.0
  iyul 2007-   noyabr 2010 Tikinti işləri başa çatdırılıb.


 

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü   Körpü/
keçidi
Yol keçidi   Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar  Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti  Layihənin statusu
Muğanlı-Yevlax 145 BNP Paribas
Azərb.Hök.
yenidənqurma II-82.0
III-63.0
 2 a/beton

7

  242 7.5
7.0
3.75x2
3.5x2
3.75x2
2.5x2
  may 2010-may 2013 Tikinti işləri davam etdirilir.

 

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü  Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü  Körpü/
keçidi
Yol keçidi  Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar  Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti Layihənin statusu
4 zolağın genişləndirilməsi üçün əlavə 2 zolağın tikintisi 99 Dünya Bankı 
Azərb.Hök.
yeni tikinti I  4 a/beton

 

    15(7.5x2) 3.75x2x2 3.75x2 5 may 2011- may 2014 15-45 km hissənin tikinti işləri davam etdirilir. Digər hissələrin layihəsi hazırlanır.

 

  M-6 Hacıqabul-Bəhrəmtəpə-Mincivan-Ermənistan Respublikası ilə dövlət sərhədi  avtomobil yolu

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü   Körpü/
keçidi
Yol keçidi   Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar  Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti  Layihənin statusu
Hacıqabul-Bəhrəmtəpə 113,1 Dünya Bankı 
Azərb.Hök. 
yenidənqurma II 2 a/beton

12 

371  7,5 3.75x2 3.75x2   may 2011-sentyabr 2014 Tikinti işləri davam etdirilir.

 

H.Z.Tağıyev-Sahil avtomobil yolu

 Layihənin adı  Uzunluğu,km  Maliyyə mənbəyi İşin növü   Dərəcəsi  Zolaqların sayı Yol örtüyü   Körpü/
keçidi
Yol keçidi   Borular Hərəkət hissəsi  Zolaqlar  Çiyinlər  Ayırıcı zolaq Tikinti müddəti Layihənin statusu
H.Z.Tağıyev-Sahil avtomobil yolu 42 Dünya Bankı 
Azərb.Hök. 
yenidənqurma II 2 a/beton

11

4 70 7,5 3.75x2 3.75x2   dekabr 2009-
dekabr 2012
Tikinti işləri davam etdirilir.

Avtomobil yolları ilə bağlı ən son məlumatları rəsmi Facebook səhifəmizdən də izləyin