Az    |     Ru    |     En
      

31 dекаbr 2017-ci il tarixində başa çatmış il üzrə

                    

 

  Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi

UÇOT SİYASƏTİ VƏ MALİYYƏ HESABATLARINA QEYDLƏR

 (Toplu hesabat) 

МÜƏSSİSƏ HAQQINDA MƏLUMAT

 

"Azəravtoyol" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti "Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat-yol kompleksində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 22 fevral tarixli 1992 nömrəli Sərəncamına, "Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat-yol kompleksində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 22 fevral tarixli 1992 nömrəli Sərəncamında dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 28 dekabr tarixli 1659 nömrəli Sərəncamına və "Azəravtoyol" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 9 mart tarixli 826 nömrəli Fərmanına əsasən fəaliyyət göstərən qurumdur.

 

        Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1638 saylı 18.10.2017-ci il tarixli Fərmanı ilə "Azəravtoyol" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin adı dəyişilərək Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (bundan sonra - Agentlik adlandırılacaq) olmuşdur.

 

        Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin Nizamnaməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1747 saylı, 19.12.2017-ci il tarixli Qərarıi ilə təsdiq edilmişdir.

Agentliyin nizamnamə kapitalı 644987156,00 manat təşkil edir və 100 faiz dövlətə məxsusdur.

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi vahid  99000013141 №-li VÖEN-li vergi ödəyicisidir.

 

          -    Əsas fəaliyyət növü:          Avtomobil yollarının saxlanılması, istismarı, tikintisi və təmiri

          -    Mülkiyyət növü:                 Dövlət mülkiyyəti

          -    Təşkilatı-hüquqi forması:    Publik hüquqi şəxs

          -    Tabeçiliyi:                           Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

          -   Hüquqi ünvan: AZ1117, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, R.İsmayılov küçəsi 2025-ci məhəllə.   

 

        Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi  Azərbaycan Respublikasının avtomobil yolu təsərrüfatı sahəsində xidmət göstərilməsi, balansında olan avtomobil yollarının, habelə körpülərin, tunellərin və digər yol qurğularının layihələndirilməsi, tikilməsi, istismarı, bərpası, təmiri, yenidən qurulması, avtomobil yollarının və yol qurğularının qorunub saxlanılması və onların vəziyyətinə nəzarət edilməsi, habelə yol infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı digər işlərin kompleks şəkildə aparılmasının təmin edilməsi sahəsində fəaliyyətlə məşğul olan publik hüquqi şəxsdir.

         Agentliyin əsas məqsədləri Azərbaycan Respublikasının avtomobil yolu təsərrüfatı sahəsində xidmətlərin göstərilməsindən, balansına verilmiş avtomobil yollarının, körpülərin, tunellərin və digər yol qurğularının layihələndirilməsindən, istismarından, bərpasından, təmirindən, yenidən qurulmasından, tikilməsindən, avtomobil yollarının və yol qurğularının qorunub saxlanılmasından və onların vəziyyətinə nəzarət edilməsindən, habelə yol infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı digər işlərin kompleks şəkildə aparılmasının təmin edilməsindən ibarətdir.

 

                 Agentliyin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə aşağıdakı şəxslər cavabdehdirlər:

 • Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri:  Saleh Ərşad oğlu Məmmədov
 • Maliyyə İdarəsinin  rəisi: Müseyib Mürsəl oğlu Həmzəyev

 

         Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tabeçiliyində olan 102 struktur vahidləri tərəfindən tərtib edilmiş maliyyə hesabatları əsasında hesabat dövrü üçün birləşdirilmiş toplu maliyyə hesabatları təqdim edir.

        Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tabeçiliyində olan 102 struktur vahidləri  aşağıdakılardır:

 

1.

1 №-li  Magistral Yol İstismarı MMC

2.

2 №-li  Magistral Yol İstismarı MMC

3.

3 №-li  Magistral Yol İstismarı MMC

4.

4 №-li  Magistral Yol İstismarı MMC

5.

5 №-li  Magistral Yol İstismarı MMC

6.

6 №-li  Magistral Yol İstismarı MMC

7.

7 №-li  Magistral Yol İstismarı MMC

8.

Bakı 1 №-li   Yol İstismarı MMC

9.

Bakı 2 №-li   Yol İstismarı MMC

10.

Bakı 3 №-li   Yol İstismarı MMC

11.

Bakı 4 №-li   Yol İstismarı MMC

12.

Bakı 5 №-li   Yol İstismarı MMC

13.

Bakı 6 №-li   Yol İstismarı MMC

14.

Bakı 7 №-li   Yol İstismarı MMC

15.

Bakı 8 №-li   Yol İstismarı MMC

16.

Bakı 9 №-li   Yol İstismarı MMC

17.

Bakı 10 №-li Yol İstismarı MMC

18.

1 №-li Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı  MMC

19.

2 №-li Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı  MMC

20.

3 №-li Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı  MMC

21.

4 №-li Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı  MMC

22.

5 №-li Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı  MMC

23.

6 №-li Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı  MMC

24.

7 №-li Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı  MMC

25.

8 №-li Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı  MMC

26.

9 №-li Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı  MMC

27.

10 №-li Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı  MMC

28.

11 №-li Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı  MMC

29.

12 №-li Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı  MMC

30.

13 №-li Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı  MMC

31.

1 №-li Yol İstismarı  MMC

32.

2 №-li Yol İstismarı  MMC

33.

3 №-li Yol İstismarı  MMC

34.

4 №-li Yol İstismarı  MMC

35.

5 №-li Yol İstismarı  MMC

36.

6 №-li Yol İstismarı  MMC

37.

7 №-li Yol İstismarı  MMC

38.

8 №-li Yol İstismarı  MMC

39.

9 №-li Yol İstismarı  MMC

40.

10 №-li Yol İstismarı  MMC

41.

11 №-li Yol İstismarı  MMC

42.

12 №-li Yol İstismarı  MMC

43.

13 №-li Yol İstismarı  MMC

44.

14 №-li Yol İstismarı  MMC

45.

15 №-li Yol İstismarı  MMC

46.

16 №-li Yol İstismarı  MMC

47.

17 №-li Yol İstismarı  MMC

48.

18 №-li Yol İstismarı  MMC

49.

19 №-li Yol İstismarı  MMC

50.

20 №-li Yol İstismarı  MMC

51.

21 №-li Yol İstismarı  MMC

52.

22 №-li Yol İstismarı  MMC

53.

23 №-li Yol İstismarı  MMC

54.

24 №-li Yol İstismarı  MMC

55.

25 №-li Yol İstismarı  MMC

56.

26 №-li Yol İstismarı  MMC

57.

27 №-li Yol İstismarı  MMC

58.

28 №-li Yol İstismarı  MMC

59.

29 №-li Yol İstismarı  MMC

60.

30 №-li Yol İstismarı  MMC

61.

31 №-li Yol İstismarı  MMC

62.

32 №-li Yol İstismarı  MMC

63.

33 №-li Yol İstismarı  MMC

64.

34 №-li Yol İstismarı  MMC

65.

35 №-li Yol İstismarı  MMC

66.

36 №-li Yol İstismarı  MMC

67.

37 №-li Yol İstismarı  MMC

68.

38 №-li Yol İstismarı  MMC

69.

39 №-li Yol İstismarı  MMC

70.

40 №-li Yol İstismarı  MMC

71.

41 №-li Yol İstismarı  MMC

72.

42 №-li Yol İstismarı  MMC

73.

43 №-li Yol İstismarı  MMC

74.

44 №-li Yol İstismarı  MMC

75.

45 №-li Yol İstismarı  MMC

76.

46 №-li Yol İstismarı  MMC

77.

47 №-li Yol İstismarı  MMC

78.

48 №-li Yol İstismarı  MMC

79.

49 №-li Yol İstismarı  MMC

80.

50 №-li Yol İstismarı  MMC

81.

51 №-li Yol İstismarı  MMC

82.

52 №-li Yol İstismarı  MMC

83.

53 №-li Yol İstismarı  MMC

84.

54 №-li Yol İstismarı  MMC

85.

55 №-li Yol İstismarı  MMC

86.

56 №-li Yol İstismarı  MMC

87.

Avtomobil  Yollarının  Mühafizəsi  Xidməti  MMC

88.

Azəryolelmitədqiqatlayihə İnstitutu  MMC

89.

Avtomobil  Yollarının Rabitə və İşıqlandırılması  MMC

90.

Körpülərin  istismari və Təmiri Müəssəsi  MMC

91.

1 №-li Regional Avtomobil Yollarının Yaşıllaşdırılması və Ekologiyası MMC

92.

2 №-li Regional Avtomobil Yollarının Yaşıllaşdırılması və Ekologiyası MMC

93.

1 №-li Avtomobil  Yollarının Yaşıllaşdırılması MMC

94.

2 №-li Avtomobil Yollarının Yaşıllaşdırılması MMC

95.

3 №-li Avtomobil Yollarının Yaşıllaşdırılması MMC

96.

4 №-li Avtomobil Yollarının Yaşıllaşdırılması MMC

97.

5 №-li Avtomobil Yollarının Yaşıllaşdırılması MMC

98.

6 №-li Avtomobil Yollarının Yaşıllaşdırılması MMC

99.

7 №-li Avtomobil Yollarının Yaşıllaşdırılması MMC

100.

8 №-li Avtomobil Yollarının Yaşıllaşdırılması MMC

101.

9 №-li Avtomobil Yollarının Yaşıllaşdırılması MMC

102.

10 №-li Avtomobil Yollarının Yaşıllaşdırılması MMC

  

 

 

        TƏQDİMATIN ƏSASI

 

        Agentlik mühasibat yazılışlarını Azərbaycan Respublikasının mühasibat uçotu qaydaları əsasında aparır.

        Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında hesabat tarixinə aktiv və öhdəliklərin qeyd olunmuş məbləğlərinə və hesabat dövründə gəlir və xərclərin qeydə alınmış məbləğlərinə təsir edə biləcək hesablamalardan istifadə olunur.

 

 

       ƏMƏLIYYAT VALYUTASI

 

       Təqdim olunan maliyyə hesabatlarında əməliyyat valyutası Azərbaycan Manatıdır (“AZN”)

 

 

       UÇOT SİYASƏTLƏRİ

 

       Aşağıdakı uçot siyasətləri əsaslı surətdə əhəmiyyətli olan maddələrə müvafiq olaraq müəssisənin maliyyə hesabatlarında tətbiq edilmişdir.

 

 

      UÇOT METODU

 

      Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi üzrə mühasibat uçotu  Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 30 yanvar 2017-сi il tarixli Q-01 №li Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına əsasən, Mühasibat uçotunun aparılması qaydaları”-na uyğun olaraq aparılır.

      Agentlik “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 29 iyun 2004-cü il tarixli, 716-IIQ №-li Qanunu ilə publik hüquqi şəxslər üçün müəyyən edilmiş qaydada mühasibat uçotu aparır, maliyyə hesabatlarını tərtib, təqdim və dərc edir.

      Maliyyə hesabatları ilkin mühasibat sənədləri əsasında hazırlanmışdır.

 

       PUL VƏSAİTLƏRİ, BANK VƏ KASSA ƏMƏLİYYATLARI              

 

      Pul vəsaitləri – nağd pul vəsaitləri, bank hesablarında saxlanılan və tələblər üzrə verilən pul vəsaitləridir.

      Agentlik aşağıdakı cədvəldə göstərilən banklarda hesablaşma hesabı və valyuta hesabı açmaqla bank əməliyyatlarını həyata keçirir.

     Agentliyin bank və xəzinə hesabları aşağıdakı kimidir:

Bankın adı

Hesab nömrəsi

Valyuta növü

DƏMİRBANK ASC-NİN MƏRKƏZ FİLİALI

AZ73AZER000024581036EUR40130

EUR

"UNİBANK KOMMERSİYA BANKI" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

AZ76UBAZ01007947240160USD001

USD

"BANK TECHİQUE" AÇIQ SƏMDAR CƏMİYYƏTİ

33160356440001

USD

"BANK TECHİQUE" AÇIQ SƏMDAR CƏMİYYƏTİ

33060356440001

AZN

"AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

AZ20IBAZ38190018409330331120

USD

BEYNƏLXALQ SKB-NIN NƏQLİYYAT FİLİALI

AZ62IBAZ380050109449345490205

AZN

BEYNƏLXALQ SKB-NIN NƏQLİYYAT FİLİALI

AZ52IBAZ38150108409345490205

USD

"KAPİTAL BANK" ASC-NİN RABİTƏ FİLİALI

38060029441802833118

AZN

KAPİTAL BANK SB-IN BAKI ŞƏHƏR FİLİALI

32010029441020203102

AZN

DƏMİRBANK ASC-NİN MƏRKƏZ FİLİALI

AZ81AZER000017110091AZN40030

AZN

KAPİTAL BANK SB-IN BAKI ŞƏHƏR FİLİALI

32110028401020203102

USD

DƏMİRBANK ASC-NİN MƏRKƏZ FİLİALI

17110372-USD-3816-6

USD

KAPİTAL BANK SB-IN BAKI ŞƏHƏR FİLİALI

32110018401020203102

USD

KAPİTAL BANK SB-IN BAKI ŞƏHƏR FİLİALI

32010019441020203102

AZN

BEYNƏLXALQ SKB-NIN NƏQLİYYAT FİLİALI

AZ06IBAZ38150078409345490205

USD

Beynəlxalq SKB-nın Nəqliyyat filialı

AZ11İBAZ38150018409345490205

USD

Beynəlxalq SKB-nın Nəqliyyat filialı

AZ28İBAZ38150018109345490205

RUR

Beynəlxalq SKB-nın Nəqliyyat filialı

AZ21İBAZ38050019449345490205

AZN

Beynəlxalq SKB-nın Nəqliyyat filialı

AZ16İBAZ38050079449345490205

AZN

Beynəlxalq SKB-nın Nəqliyyat filialı

AZ88İBAZ38150019789345490205

EUR

Dəmirbank ASC-nin Mərkəz Filialı

AZ76AZER000039136578AZN40030

AZN

Kapital Bank ASC-nin Rabitə Filialı

AZ11AİİB33070019441801833118

AZN

Kapital Bank ASC-nin Rabitə Filialı

AZ98AİİB33170018401801833118

USD

Kapital Bank ASC-nin Rabitə Filialı

AZ91AİİB33070029441801833118

AZN

Beynəlxalq SKB-nın Nəqliyyat filialı

11306019449345490205

AZN

Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

AZ72PAHA00000000000010007491

USD

Kapital Bank ASC-nin Rabitə Filialı

18160018401801833118

USD

Kapital Bank ASC-nin Rabitə Filialı

32110018401801833118

USD

Kapital Bank ASC-nin Rabitə Filialı

32010019441801833118

AZN

Kapital Bank ASC-nin Rabitə Filialı

18060019441801833118

AZN

Kapital Bank ASC-nin Rabitə Filialı

AZ81AİİB33170028401801833118

USD

Kapital Bank ASC-nin Rabitə Filialı

Az64AİİB33170038401801833118

USD

Bank of Azerbaijan ASC

AZ11AZEJ00100186610004R38150

RUR

Beynəlxalq SKB-nın Nəqliyyat filialı

AZ91İBAZ38150028409345490205

USD

Beynəlxalq SKB-nın Nəqliyyat filialı

AZ84İBAZ38050039449345490205

AZN

Kapital Bank ASC-nin Rabitə Filialı

AZ03İBAZ38150069789345490205

EUR

Beynəlxalq SKB-nın Nəqliyyat filialı

AZ83İBAZ38150079789345490205

EUR

Beynəlxalq SKB-nın Nəqliyyat filialı

Az23İBAZ38150068409345490205

USD

Beynəlxalq SKB-nın Nəqliyyat filialı

AZ33İBAZ38050069449345490205

AZN

Beynəlxalq SKB-nın Nəqliyyat filialı

AZ04İBAZ38050029449345490205

AZN

BEYNƏLXALQ SKB-NİN
 NƏQLİYYAT FİLİALI

AZ86IBAZ38150088409345490205

USD

BEYNƏLXALQ SKB-NİN
 NƏQLİYYAT FİLİALI

AZ96IBAZ38050089449345490205

AZN

"AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI" ASC

AZ30IBAZ38090019449330331120

AZN

"KAPİTAL BANK"ASC-NİN
 RABİTƏ FİLİALI

38160018401801833118

USD

"KAPİTAL BANK"ASC-NİN
 RABİTƏ FİLİALI

38160019781801833118

EUR

"KAPİTAL BANK"ASC-NİN
 RABİTƏ FİLİALI

32110018401801774118

USD

"KAPİTAL BANK"ASC-NİN
 RABİTƏ FİLİALI

32110019781801774118

EUR

BEYNƏLXALQ SKB-NİN
 NƏQLİYYAT FİLİALI

AZ40IBAZ38150058409345490205

USD

BEYNƏLXALQ SKB-NİN
 NƏQLİYYAT FİLİALI

11316018409345490205

USD

"KAPİTAL BANK"ASC-NİN
 RABİTƏ FİLİALI

38060019441801833118

AZN

BEYNƏLXALQ SKB-NİN
 NƏQLİYYAT FİLİALI

AZ79IBAZ38050099449345490205

AZN

BEYNƏLXALQ SKB-NİN
 NƏQLİYYAT FİLİALI

AZ50IBAZ38050059449345490205

AZN

"AZƏR-TÜRK BANK" ASC

AZ86AZRT00034225ATB001C00001

AZN

"AZƏR-TÜRK BANK" ASC

AZ44AZRT00034225ATB002C00002

USD

"KAPİTAL BANK"ASC-NİN
 RABİTƏ FİLİALI

AZ74AIIB33070039441801833118

AZN

"BANK OF AZERBAİJAN"ASC

AZ26AZEJ00100186610002U38150

USD

"BANK OF AZERBAİJAN"ASC

AZ35AZEJ0010018660007A38050

AZN

"PAŞA BANK"ASC

AZ72PAHA00000000000010007491

AZN

"KAPİTAL BANK"ASC-NİN
 RABİTƏ FİLİALI

32010019441801774118

AZN

DƏMİRBANK ASC MƏRKƏZ FİL.

AZ52AZER000046821858AZN40030

AZN

"BANK OF AZERBAİJAN"ASC

AZ91AZEJ001001186610003E38150

EUR

BEYNƏLXALQ SKB-NİN
 NƏQLİYYAT FİLİALI

AZ69IBAZ38150098409345490205

USD

"KAPİTAL BANK"ASC-NİN
 RABİTƏ FİLİALI

38160018101801833118

RUR

"UNİBANK KOMMERSİYA
 BANKI"ASC

AZ39UBAZ01007947240060AZN001

AZN

7 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi

8187701

AZN

7 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi

5357702

AZN

7 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi

2207702

AZN

         Qeyd: Cəmi 9 bankda 67 cari hesab mövcuddur.O cümlədən:  USD ilə 25 hesabda, EUR ilə 7 hesabda, RUR ilə 3 hesabda və AZN 32 hesabda.      

          Agentliyin funksional valyutası AZN-dir.  Agentliyin gəlir, xərc, alınmış avadanlıq, mal-material ehtiyatları və öhdəliklərinin qiymətləndirilməsi, ödənilməsi və ya digər yolla ölçülməsi AZN ilə həyata keçirilir.

         Xarici valyuta ilə aparılmış əməliyyatlar ilkin olaraq əməliyyat tarixində qüvvədə olan müvafiq məzənnələri istifadə etməklə AZN ilə qeydə alınır.

         Agentliyin pul vəsaitlərinin hərəkəti  və onların  ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə və sonuna qalığı aşağıdakı kimi olmuşdur:

Pul vəsaitləri

01.01.2017

Mədaxil

Məxaric

31.12.2017

Kassada pul vəsaiti

82655,70

101929,04

137326,36

47258,38

Bank hesablarında manat

10142848,78

844613375,18

850324821,44

4431402,52

Bank hesablarında valyuta

12359027,39

68288688,02

79674138,83

973576,58

Sair pul vəsaitləri

668812,70

37560,00

613734,23

92638,47

Cəmi

23253344,57

913041552,24

930750020,86

5544875,95

 

   

  TORPAQ, TIKILI, AVADANLIQ VƏ AMORTIZASIYA

 

       Aktiv kimi tanına bilən torpaq, tikili və avadanlıq obyekti əldə olunan zaman ilkin dəyəri əsasında tanınır. “İlkin dəyər” ödənilmiş pul və ya pul ekvivalentlərinin məbləğinə və ya ödənilmiş hər hansı digər əvəzləşdirmənin ədalətli dəyərinə bərabərdir. Əsas vəsaitlər yığılmış köhnəlmə və hər hansı qiymətdən düşmə zərəri çıxılmaqla ilkin dəyərlə tanınır (“ilkin dəyər modeli”). Torpaq istisna olmaqla əsas vəsaitlərin köhnəlməsi “azalan qalıq metodu” əsasında aktivlərin illik köhnəlmə dərəcələrini istifadə etməklə hesablanır :

           Binalar və tikililər                                                           7 %

           Maşın və avadanlıqla                                                    25 %

           Nəqliyyat vasitələri                                                       25 %

           Digər aktivlər                                                                20 %

      Hər bir maliyyə ilinin sonunda aktivlərin qiymətdən düşmə zərərini müəyyən etmək üçün ilkin dəyərə əsaslanan balans dəyəri ilə bərpa oluna bilən dəyəri müqayisə edilir. Əgər balans dəyəri bərpa oluna bilən dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə artıq olarsa, bu iki dəyər arasındakı fərq mənfəət və zərər haqqında hesabatda xərc kimi göstərilməklə balans dəyəri bərpa oluna bilən dəyərə qədər silinir.

     Agentliyin əsas vəsaitlərinin balans dəyəri ilə hərəkəti aşağıdakı kimidir:

 

01.01.2017-ci ilə balans dəyəri

Mədaxil

Məxaric

31.12.2017-ci ilə balans dəyəri

Binalar

23541251,17

487761,45

346536,00

23682476,62

Qurğular

386656177,84

106130002,00

4377772,53

488408407,31

Ötürücü qurğular

219771239,77

141459633,66

664962,45

360565910,98

Maşın və avadanlıqlar

105472704,18

3091410,06

4367687,78

104196426,46

Nəqliyyat vasitələri

133645637,14

14280581,41

4714309,86

143211908,69

Təsərrüfat inventarları

2114660,93

53499,10

552008,30

1616151,73

Çoxillik əkmələr

1982457,12

94956,52

24163,00

2053250,64

Digər növ əsas vəsaitlər

2020693,81

1340927,95

1257361,09

2104260,67

Cəmi:

875204821,96

266938772,15

16304801,01

1125838793,10

 

        Agentliyin  əsas vəsaitlərinin köhnəlməsinin və qalıq dəyərinin hərəkəti aşağıdakı kimidir:

Göstərici

İlin əvvəlinə qalıq

Alınmışdır

Ödənilmişdır

İlin sonuna qalıq

Əsas vəsaitlərin
 köhnəlməsi

287264940,92

23286350,03

5115443,79

305435847,16

Qalıq dəyəri ilə

587939880,94

 

 

820402945,84

           

        Agentliyin balansında olan əsas vəsaitlərin 01.12.2017-ci il tarixinə inventarizasiyası aparılmışdır.  

 

 

      QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR

 

       Qeyri-maddi aktivlərin tanınması onların ilkin dəyəri əsasında aparılır. İdarə ilkin tanınmadan sonra qeyri-maddi aktivi amortizasiya çıxılmaqla ilkin dəyər ilə uçota alır (“ilkin dəyər modeli”). Qeyd etmək lazımdır ki, faydalı müddətinə malik qeyri-maddi aktivlər amortizasiya oluna bilərlər, Faydalı istifadə müddətləri qeyri-müəyyən olan qeyri-maddi aktivlər isə amortizasiya oluna bilməzlər. İdarə faydalı istifadə müddətinə malik qeyri-maddi aktivlərə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş amortizasiya hesablayır.

        Agentliyin Qeyri-maddi aktivlərinin hərəkəti aşağıdakı kimidir:

 Qeyri maddi aktivlər

   
 
 

1 yanvar 2017-ci il
 tarixə ilkin dəyəri

67828,66

 

Yığılmış amortizasiya

0,00

 

1 yanvar 2017-ci il
 tarixə qalıq dəyəri

67828,66

 

Daxilolmalar

0,00

 

Xaricolmalar

0,00

 

Amortizasiya  hesablamaları

0,00 

 

31 dekabr 2017-ci il
 tarixə ilkin dəyəri

67828,66

 

Yığılmış amortizasiya

0,00

 

31 dekabr 2017-ci il
 tarixə qalıq dəyəri

67828,66

 

 

 

 

     EHTİYYATLAR (ƏMTƏƏ VƏ MATERİAL QİYMƏTLİLƏRİ)

 

     Ehtiyatlar ilkin dəyər və ehtimal edilən satış dəyərindən daha az olan dəyərlə qiymətləndirirlər. Ehtiyatların maya dəyəri birinci satınalmaların qiyməti üzrə (FİFO metodu) hesablanır. Hazır məhsulun və bitməmiş istehsalın maya dəyərinə xammal və material xərcləri, istehsal işçilərinin əmək haqqı xərcləri, sair birbaşa xərclər, həmçinin inzibati xərclərin müvafiq hissəsi daxil edilir.

    Agentliyin material ehtiyatlarınin  hərəkəti aşağıdakı kimidir:

 

01.01.2017-ci ilə  dəyəri

Mədaxil

Məxaric

31.12.2017-ci ilə dəyəri

Material ehtiyatları

60865905,08

383353217,13

358373605,29

85845516,92

Cəmi:

60865905,08

383353217,13

358373605,29

85845516,92

 

       Agentliyin azqiymətli əşyalarının hərəkəti aşağıdakı kimidir:

 

01.01.2017-ci ilə balans dəyəri

Mədaxil

Məxaric

31.12.2017-ci ilə balans dəyəri

01.01.2017-ci ilə qalıq dəyəri

31.12.2017-ci ilə qalıq dəyəri

 

Azqiymətli əşyalar

2673160,94

1453004,43

516925,86

3609239,51

2367260,04

3383974,23

Cəmi:

2673160,94

1453004,43

516925,86

3609239,51

2367260,04

3383974,23

                             
 

      Hesabat ilində azqiymətli əşyalar üzrə silinmə 225265,28 manat olmuşdur.

 

 

         QURAŞDİRİLASI AVADANLIQLAR

 

         Agentliyin 01.01.2017-ci il tarixinə quraşdırılası avadanlıqlar üzrə qalıq 140838,00 manat olmuşdur. 31.12.2017-ci il tarixinə quraşdırılası avadanlıqlar üzrə qalıq  108838,00 manat olmuşdur.

 

 

        BAŞA ÇATDIRILMAYAN KAPİTAL QOYULUŞLARI

 

        Agentliyin 01.01.2017-ci il tarixə başa çatdırılmayan kapital qoyuluşları üzrə qalıq  7394428203,36 manat olmuşdur. Hesabat ilinin sonuna başa çatdırılmayan kapital qoyuluşları üzrə  qalıq  8197166258,98 manat olmuşdur.

 

   

        BİTMİŞ İSTEHSAL

 

        Agentliyin 01.01.2017-ci il tarixə bitmiş istehsal üzrə qalıq  31720,63 manat olmuşdur. Hesabat ilinin sonuna isə  qalıq  115746,56 manat olmuşdur.

 

 

        GƏLƏCƏK DÖVRÜN XƏRCLƏRİ

 

       Agentliyin 01.01.2017-ci il tarixə gələcək dövrün xərcləri üzrə qalıq  4409932,99 manat olmuşdur. Hesabat ilinin sonuna isə  qalıq  4188085,00 manat olmuşdur.

 

 

        HAZIR MƏHSUL

 

        Agentliyin 01.01.2017-ci il tarixə hazır məhsul üzrə qalıq  9316,00 manat olmuşdur. Hesabat ilinin sonuna isə  qalıq  16772,00 manat olmuşdur.

 

 

        ALINMIŞ QİYMƏTLİLƏR ÜZRƏ ƏDV

 

        Agentliyin 01.01.2017-ci il tarixə alınmış qiymətlilərin ƏDV-si üzrə qalıq 411950,71 manat olmuşdur. Hesabat ilinin sonuna isə  qalıq 507579,22 manat olmuşdur.

 

 

        İŞÇİ HEYƏTİ İLƏ BAĞLI XƏRCLƏR VƏ AİDİYYATI AYIRMALAR.

 

        Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq Agentlik işçilərin əmək  haqqlarindan məcburi sosial sığorta haqları tutur və onların Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna köçürülür. Bundan əlavə bu tip təqaüd sistemi işəgötürən tərəfindən işçilərin əmək haqqı fondunun müəyyən faizi kimi Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna məcburi sosial sığorta haqları ayırmlarını nəzərdə tutur.Təqaüdə çıxdıqda təqaüdlə bağlı bütün ödənişlər Dövlət Sosial Fondu tərəfindən yerinə yetirilir.Müəssisə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun qaydalarından əlavə ümumi əmək haqqı ödənişlərinin faizi kimi hesablanmış işçilər tərəfindən cari yardımları tələb edən pensiya ilə bağlı hər hansı,fərdi qaydalara malik deyildir. Bundan başqa, Agentlikdə hesablanması tələb olunan pensiya müavinətləri və ya kompensasiya edilən digər mühüm müavinətlər mövcud deyildir.

        2017-ci ildə  işçilərin orta sayı 13229 nəfər olmuş, işçilərə  hesablanmış əmək haqqı 50857795,00   manat olmuşdur. İşçilərin əmək haqqından 12714448,00 manat Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar hesablanmış və Fondun hesabına 12723293,00 manat köçürülmüşdür. İlin sonuna işçilərə 3723501,47 manat əmək haqqı üzrə borc qalmışdır. İşçilərin əməyinin ödənişi ştat cədvəlinə əsasən hesablanıb kart vasitəsi ilə ödənilmişdir.

 

         GƏLİR VƏ XƏRCLƏRİN TƏHLİLİ

 

         Agentliyin 2017-ci ildə əsas fəaliyyət növü olan avtomobil yollarının saxlanılması, tikintisi və təmiri işləri yerinə yetirmişdir. Agentlikdə il ərzində cəmi 564830760,11 manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmlşdir. Agentliyin 2017-ci ildə əsas fəaliyyətdən  gəliri  ƏDV nəzərə alınmamaqla 518172081,23 manat olmuşdur. Əlavə dəyər vergisi 46658678,88 manat təşkil etmişdir. Sair gəlir olmamışdır.

       Agentlik avtomobil yollarının saxlanılması, tikintisi və təmiri xərcləri avtomobil yollarının saxlanılması tikinti və tikinti - quraşdırma işlərinin smetalarında nəzərdə tutulan ayırmalar əsasında maliyyələşdirilir. 2017-ci ildə Agentlik üzə normativ əsasında 518094744,83 manat vəsait xərclənmişdir.

 

 

       Agentliyin 2017-ci ildə gəlirdən  çıxılan xərclərin icrası aşağıdakı kimi olmuşdur:

 

Xərclər

manatla

çəkisi %

Ştatda olan işçilərin əmək haqqı

50857795,00

9,82

Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar

11188714,24

2,16

İcbari dövlət sığortası

565938,75

0,11

Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri

516925,86

0,10

Mühafizə xərcləri

3530590,02

0,68

Ezamiyyə xərcləri

82683,72

0,02

Yanacaq və sürtkü materiallarının alınması

30706568,56

5,93

Kommunal xidmətlər ilə bağlı digər  xərclər (enerji, su, qaz və s.)

2729964,36

0,53

Rabitə və poçt xidmətləri xərci

271429,51

0,05

Köhnəlmə

18170906,34

3,51

Sair xərclər

45130036,36

8,71

Bank xidməti xərcləri

224729,90

0,04

Kredit  faiz xərcləri

37204699,77

7,18

İcarə haqqı

3157421,41

0,61

Xammal və material xərcləri

313756341,03

60,56

CƏMİ

518094744,83

100,00

       

      Agentlik 2017-ci ildə 77336,40 manat mənfəətlə  işləmişdir. Agentliyin əldə etdiyi mənfəətdən 20 faiz dərəcəsi ilə 15467,28 manat mənfəət vergisi hesablanmış və  Agentliyin sərəncamında 61869,12 manat sərbəst mənfəət qalmışdır.

 

 

      HESABLAŞMA VƏ KREDİT ƏMƏLİYYATI

 

     Agentlik 2017-ci ildə uzunmüddətlı və qısamüddətli bank kreditləri almamışdır.  

     Agentliyin uzunmüddətlı və qısamüddətli bank kreditləri üzrə hesablaşmalari aşağıdakı kimidir:  

 

İlin əvvəlinə qalıq

Yaranan  borc

Ödənilən

İlin sonuna          qalıq

  borc

Uzunmüddətli bank kreditləri

339128112,44

34567979,56

78956603,80

294739488,20

 

 

 

 

 

Qısamüddətli bank kreditləri

4543941,00

-

1911388,00

2632553,00

      Hesabat ili ərzində olan 34567979,56 manat yaranan borc, milli valyutanın xarici valyutaya görə məzənnəsinin aşağı düşmə səbəbindən xarici valyuta ilə bağlanmamış uzun müddətli kreditlərin qalığının manatla ekvivalentinin artmasından yaranan fərqdən ibarətdir.

      Agentlik 2017-ci ildə müəssisələrlə hesablaşmaları bank hesablaşmaları ilə aparmışdır.

      Agentliyin debitorlarla və kreditorlarla  hesablaşmalari aşağıdakı kimidir:  

 

İlin əvvəlinə qalıq

Yaranan borc

Ödənilən borc

  İlin sonuna          qalıq

Debitor borclar

17380078,95

564830760,11

533765336,66

48445502,40

O, cümlədən vaxtı keçmiş

78397,30

6142330,00

6220727,30

0,00

Kreditor borclar

23305133,57

483917673,08

476346007,53

30876799,12

O, cümlədən vaxtı keçmiş

35070,57

 

35070,57

0,00

 

 

        VERGİLƏR

 

       Agentlik Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq, mənfəət vergisi, əmlak vergisi və əlavə dəyər vergisi, muzdlu və muzdlu olmayan gəlirlərdən gəlir vergisi, bu gəlirlərlə əlaqədar sosial sığorta ayırmaları, vergi qanunvericiliyinin tələblərinə müvafiq olaraq sair vergilərin və dövlət rüsumlarının ödəyicisidir.

       Agentliyin vergilər üzrə büdcə ilə hesablaşmalari aşağıdakı kimidir:  

Göstəricilər

Hesablanmışdır

Ödənilmişdir

Əmlak vergisi

28106,00

81917,57

Mənfəətdən vergi

2942509,97

2917209,36

Torpaq vergisi

92180,56

86534,98

Əlavə dəyər vergisi

47000396,25

48264789,42

Gəlir vergisi

3349963,18

3099716,65

Nəqliyyat vergisi

56818,00

57139,20

Sair vergilər

62608,05

126951,04

İqtisadi sanksiyalar

1641928,14

1643549,29

Cəmi

55174510,15

56277807,51

 

        Vergilər üzrə hesablaşmada ilinin sonuna 2085618,94 manat debitor borc və 252281,12 manat  kreditor borc olduğundan, yekunda büdcəyə vergilər üzrə 1833337,82 manat artıq ödəmə yaranmışdır.

 

         KAPİTALDA DƏYİŞİKLİK

 

        Agentliyin fondlar üzrə kapitalda dəyişikliyi aşağıdakı kimidir:  

 

Fondların adı

01.01.2017-ci ilə qalıq

Hesabat ilində daxil olub

Hesabat ilində xərclənib

31.12.2017-ci ilə qalıq

 
 
 

Nizamnamə kapitalı

249993936,00

394993220,00

0,00

644987156,00

 

Əlavə kapital

7420467522,59

1264517198,15

530871031,26

8154113689,48

 

Ehtiyat kapitalı

38182510,82

4321696,83

10151689,55

32352518,10

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət

6035,70

0,00

0,00

6035,70

 

Yığım fondu

742715,70

305902,67

4411,20

1044207,17

 

Sosial sferaların fondu

22658,40

0,00

0,00

22658,40

 

Büdcədən məqsədli maliyyələşmə və daxilolmalar

3148261,41

302000000,00

302000000,00

3148261,41

 

Büdcədənkənar fondlardan məqsədli maliyyələşmə və daxilolmalar

0,00

9381683,73

9381683,73

0,00

 

İstehlak fondları

1465667,90

90101,33

58786,33

1496982,90

 

Cəmi:

7714029309

1975609803

852467602,1

8837171509

 

    

        Kapital qoyuluşlarının investisiyasına və maliyyələşdirilməsinə büdcədən 515187412,33 manat alınmış və aidiyyatı üzrə xərclənmişdir.

 

 

 

 TOPLU MALİYYƏ HESABATLARININ HAZIRLANMASI VƏ TƏSDİQ 

EDİLMƏSİ ÜZRƏ RƏHBƏRLİYİN MƏSULİYYƏTİNİN BƏYANI

31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ

 

Müstəqil auditor hesabatında şərh edilən müstəqil auditorların məsuliyyətinə uyğun oxunmalı olan bu hesabat Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin  toplu maliyyə hesabatları ilə bağlı rəhbərliyin müvafiq məsuliyyətini müstəqil auditorların məsuliyyətindən fərqləndirmək məqsədilə hazırlanmışdır.

 

Rəhbərlik Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin  31 dekabr 2017-ci il tarixinə maliyyə vəziyyətini, əməliyyatlarının nəticələrini və həmin tarixdə başa çatmış il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini, kapitalda dəyişikliklər hesabatını düzgün və mövcud qanunvericiliyə müvafiq qaydada əks etdirən toplu maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə məsuliyyət daşıyır.

 

Toplu maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı rəhbərlik aşağıdakılar üzrə məsuliyyət daşıyır :

 

 • Uyğun mühasibat prinsiplərinin seçilməsi və mütəmadi olaraq tətbiq edilməsi
 • Məntiqli və məqsədəuyğun təxminlərin və qərarların qəbul edilməsi
 • Mövcud qanunvericiliyə uyğunluğun bəyan edilməsi və əgər əhəmiyyətli kənarlaşmalar varsa, bu halların maliyyə hesabatlarında açıqlanması və izah edilməsi
 • Hesabat tarixinə maliyyə hesabatlarının daimlik prinsipi əsasında hazırlanması.

 

Rəhbərlik həmçinin aşağıdakı məsələlər üzrə məsuliyyət daşıyır :

 

 • Səmərəli və keyfiyyətli daxili nəzarət sisteminin işlənib hazırlanması, qurulması və möhkəmləndirilməsi
 • Maliyyə hesabatlarının mövcud qanunvericiliyə uyğun oalaraq düzgün hazırlanması və maliyyə vəziyyətini istənilən zaman düzgün əks etdirən mühasibat sisteminin təşkil edilməsi
 • Yerli mühasibat sisteminin qanunvericilik və Azərbaycan Respublikasının mühasibat standartlarına uyğun olaraq təşkil edilməsi
 • Mümkün imkanlardan istifadə edərək aktivtərin mühafizə edilməsinin təşkil olunması  
 • Saxtakarlıq, yanlışlıq və  digər qanunauyğunsuzluq hallarının müəyyən edilməsi və qarşısının alınması.

 

 

 

                                                        MÜSTƏQİL  AUDİTOR    HESABATI

  «Azərbaycan  Avtomobil  Yolları »  Dövlət Agentliyinin  rəhbərliyinə

RƏY

 

         «Azərbaycan  Avtomobil  Yolları »  Dövlət Agentliyinin 31 dekabr 2017-ci il tarixinə maliyyə vəziyyətinə dair hesabatından (toplu hesabat),məcmu gəlirlərə dair hesabatından (toplu hesabat),kapitalda dəyişikliklər hesabatından(toplu hesabat)  və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hesabatından (toplu hesabat), habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla,maliyyə hesabatlarına qeydlərdən  ibarət toplu maliyyə hesabatlarının auditi aparılmışdır.

 

Hesab edirik ki, əlavə edilmiş toplu maliyyə hesabatları Agentliyin 31 dekabr 2017-ci il tarixinə maliyyə vəziyyətini,habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini Azərbaycan Respublikasının Mühasibat Uçotu Haqqında Qanununa və Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli şəkildə əks etdirir.

 

     Rəy üçün əsaslar

 

             Biz auditi Beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq.Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normaların tələblərinə uyğun olaraq Agentlikdən  asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişik.Hesab edirik ki,əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandlrmaq üçün yetərli və münasibdir.

 

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və Agentliyin idarə edilməsinə məsul şəxslərin məsuliyyəti

 

           Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Azərbaycan Respublikasının Mühasibat Uçotu Haqqında Qanununa və Milli Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə,dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

        

              Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda,rəhbərlik Agentliyi  ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı,yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda,rəhbərlik Agentliyin  fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə ,müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və idarəetməyə məsul şəxslər Agentliyin  maliyyə hesabatlarının təqdim etmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

 

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti  

 

              Bizim məqsədimiz maliyyə hesabatlarında bir tam kimi ,dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində,əhəmiyyətli təhriflərin olub – olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyin də daxil olduğu auditor hesabatını təqdim etməkdir.Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir,lakin o BAS-lara uyğun aparılmış auditin əhəmiyyətli təhrifləri hər bir halda aşkar edəcəyinə zəmanət vermir.Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq ,istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmə ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab edilir.

 

 

Auditor  E. Əliyev

 

Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası

 

30.05.2018

Avtomobil yolları ilə bağlı ən son məlumatları rəsmi Facebook səhifəmizdən də izləyin